top of page
TERAPI OG BEHANDLINGER
Jeg holder til i
"Hjelpe og Trøste
flerfaglig hjelpeklinikk"
Stokkeveien 51
3160 Stokke
tirsdager og torsdager 
Timebestilling:
send sms til 97624158
Jeg svarer innen kort tid

Vi er alle forskjellige og unike med ulike erfaringer og ressurser. Og vi har alle forskjellige utfordringer i livet. De fleste av oss opplever i perioder at livet blir for mye, og har behov for hjelp til å komme videre i forholde til det som er fastlåst.

Jeg er terapeut og livsveileder og søker å hjelpe den enkelte til å finne sitt potensial og sin styrke, slik at de tør leve åpent og ærlig med seg selv og sine omgivelser, og dermed stå mer støtt og trygt i livet. 

Jeg veileder ut fra klientens erkjennelser og behov underveis i samtalen/terapien.

I hele terapiforløpet er det klienten selv som er ansvarlig for sin egen prosess i å finne veien frem til større integritet. 

Hva jeg kan hjelpe deg med:

du er utbrent og har møtt veggen

plages av stress og indre uro

fastlåste føleleser

angst og tunge tanker

utfordringer i relasjoner privat eller på jobb

Jeg tar imot både enkeltpersoner og par

  

Jeg er utdannet Healingterapeut/ Integralterapeut, Enhetsterapeut, pedagog, coach og er terapeut innen Bachs blomstermedisin.

ENHETSTERAPI/ MESTRINGSMEDISIN er sammensatt av flere elementer, og er en syntese av nyere forskning og urgammel visdom, og favner viktige prinsipper for forebyggende helse og egenomsorg. I terapien legges det vekt på mestring av stress og uro, selverkjennelse, menneskelig vekst, bedre helse, hjelp til selvhjelp, verktøy til mestring av kroniske plager og forbedre energiflyten i kroppen.

Senter for Livshjelp www.livshjelp.no

  

HEALINGTERAPI/ INTEGRALTERAPI er en psykodynamisk terapiform som har som mål å hjelpe klient til å bli mer bevisst sitt eget indre, slik at det autentiske selv blir mer fremtredende i livsutfoldelsen. Å være autentisk vil blant annet si å være ansvarlig i valg og handlinger, og være ekte og sann mot deg selv og andre.

Det unike ved terapien er at den styrker hjertets medfølende og intuitive intelligens, trekker naturlig tros aspektet inn i det terapeutiske rom, og kombinerer psykoterapi med healing.

Det er en musisk terapiform, der musikken brukes for å understøtte terapien.

Senter for Integral Livskunst www.tempelgaarden.no

 

 

BACHS BLOMSTERMEDISIN er blomsteressenser satt i system av Dr Bach.

Essensene brukes som støttebehandling til de andre terapiene, eller brukes som egen behandling.

Timebestilling: ragnhildline@gmail.com

97624158

Pris:

Pris: førstegangs konsultasjon 900,-

deretter 800,- pr gang

bottom of page